Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vẽ đồ thị hàm số : 1) 

Vẽ đồ thị hàm số : 1) 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vẽ đồ thị hàm số :

1) "y=f(x)=left{     (H1)

2) "y=f(x)=left{ (H2)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn