Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính diện tích xung quanh S của khối trụ có bán kính đáy r = 4 và chiều cao h = 3.

Tính diện tích xung quanh S của khối trụ có bán kính đáy r = 4 và chiều cao h = 3.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính diện tích xung quanh S của khối trụ có bán kính đáy (r = 4) và chiều cao (h = 3.)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: ({S_{xq}} = 2pi rh = 2pi .4.3 = 24pi .)

Chọn  B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn