Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Trạng thái cân bằng di truyền của quần t

 Trạng thái cân bằng di truyền của quần t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải: Các em cần phân biệt hiện tượng “cân bằng số lượng cá thể trong quần thể” (Cân bằng sinh thái: Tỉ lệ sinh bằng với tỉ lệ tử) và “Cân bằng di truyền quần thể” (Hacdi – Vanbec: Tần số alen và thành phần kiểu gen không đổi)

A-sai

B-sai

C-đúng, CB DT quần thể là hiện tượng mà tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể được duy trì ổn định qua các thế hệ.

D-sai

Chọn đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn