Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trên cùng nửa  mặt phẳng bờ xy chứa tia Oz vẽ tia Om sao cho góc xOm bằng 130^0. Tia Om có phải là t

Trên cùng nửa  mặt phẳng bờ xy chứa tia Oz vẽ tia Om sao cho góc xOm bằng 130^0. Tia Om có phải là t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ (xy) chứa tia (Oz), vẽ tia (Om) sao cho góc (xOm) bằng ({130^0}). Tia (Om) có phải là tia phân giác của góc (yOz) không? Vì sao?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia (Ox), ta có  (widehat {xOz} < ,widehat {xOm},,left( {{{80}^0}, < {{130}^0}} right)) nên (Oz) là tia nằm giữa hai tia (Ox) và (Om)

(begin{array}{l} Rightarrow widehat {xOz} + widehat {zOm} = widehat {xOm} Rightarrow widehat {zOm} = widehat {xOm} - widehat {xOz} = {130^0} - {80^0} = {50^0},,,,,,,,,(2)end{array})

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia (Ox), ta có  (widehat {xOm} < ,widehat {xOy},,left( {{{130}^0}, < {{180}^0}} right)) nên (Om) là tia nằm giữa hai tia (Ox) và (Oy)

(begin{array}{l} Rightarrow widehat {xOm} + widehat {mOy} = widehat {xOy} Rightarrow widehat {mOy} = widehat {xOy} - widehat {xOm} = {180^0} - {130^0} = {50^0},,,,,,,,,(3)end{array})

Từ ((1),,,(2),,,(3)) ta suy ra (widehat {zOm} = widehat {mOy} = frac{1}{2}widehat {yOz})

Vậy (Om) là tia phân giác của góc (yOz).

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn