Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tripeptit mạch hở X và Đipeptit mạch hở Y đều được tạo nên t

Tripeptit mạch hở X và Đipeptit mạch hở Y đều được tạo nên t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tripeptit mạch hở X và Đipeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một  a -aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 24,8g. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch này


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử 2 peptit đều cấu tạo từ CnH2n+1O2N

=> X là : C3nH6n-1O4N3 và Y là C2nH4nO3N2

Đốt 0,1 mol Y : nCO2 = 0,2n (mol) ; nH2O = 0,2n (mol)

Lại có mCO2 + mH2O = 24,8g => n = 2

=> X là C6H11O4N3 khi đốt cháy : nCO2 = 6nX = 0,6 mol = nCaCO3 ; nH2O = 0,55 mol

, mCaCO3 – (mH2O + mCO2) = 23,7g => dung dịch có khối lượng giảm 23,7g

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn