Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?  

Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

MgO = 24 g; M MgO = 40 g/mol => nMgO = 0,6 mol

=> 0,6 mol MgO có chứa 0,6 .  6. 1023 ­ phân tử MgO

hay 0,6 mol MgO có chứa 3,6. 1023 ­ phân tử MgO

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn