Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong bộ mã di truyền người ta thấy rằng 4 loại mã di truyền

Trong bộ mã di truyền người ta thấy rằng 4 loại mã di truyền

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong bộ mã di truyền người ta thấy rằng 4 loại mã di truyền cùng tổng hợp một loại mã di  truyền cùng quy định tổng hợp axit amin prolin là 5’XXU3’ ; 5’ XXA3’ ; 5’ XXX 3’; 5’ XXG 3’ . Thông tin nào cho thấy việc thay đổi cấu trúc mã di truyền không làm thay đổi  axit amin tương ứng trên một chuỗi polipeptit .


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn