Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong điều kiện thích hợp cacbonmonooxit phản ứng được với:

Trong điều kiện thích hợp cacbonmonooxit phản ứng được với:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong điều kiện thích hợp, cacbonmonooxit phản ứng được với:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

CO phản ứng được với các chất là: O2, Fe2O3, CuO

CO + O2  (buildrel {{t^0}} overlongrightarrow ) CO2

3CO + Fe2O3  (buildrel {{t^0}} overlongrightarrow ) 2Fe + 3CO2

CO + CuO  (buildrel {{t^0}} overlongrightarrow )  Cu + CO2

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn