Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong giảm phân sự trao đổi chéo giữa các NST kép trong từng cặp tương đồng xảy ra vào kì nào?

Trong giảm phân sự trao đổi chéo giữa các NST kép trong từng cặp tương đồng xảy ra vào kì nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong giảm phân, sự trao đổi chéo giữa các NST kép trong từng cặp tương đồng xảy ra vào kì nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quá trình trao đổi chéo diễn ra giữa 2 trong 4 cromatit không cùng nguồn của cặp NST kép tương đồng, diễn ra ở kì đầu của giảm phân 1.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn