Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong không gian Oxyz điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng dx - 12 = dy + 1 - 1 = dz - 23?

Trong không gian Oxyz điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng dx - 12 = dy + 1 - 1 = dz - 23?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian (Oxyz,) điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng (dfrac{{x - 1}}{2} = dfrac{{y + 1}}{{ - 1}} = dfrac{{z - 2}}{3}?)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào phương trình đường thẳng ta thấy đường thẳng đã cho đi qua điểm (Nleft( {1; - 1;;2} right).)

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn