Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC với A( 1;;1;;2 );B( - 3;;0;;1 );C( 8;;2; - 6 )

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC với A( 1;;1;;2 );B( - 3;;0;;1 );C( 8;;2; - 6 )

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz,) cho tam giác (ABC,) với (Aleft( {1;;1;;2} right),;Bleft( { - 3;;0;;1} right),;Cleft( {8;;2; - 6} right).)Tìm tọa độ trọng tâm (G) của tam giác (ABC.)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}{x_G} = dfrac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3} = dfrac{{1 - 3 + 8}}{3} = 2{y_G} = dfrac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3} = dfrac{{1 + 0 + 2}}{3} = 1{z_G} = dfrac{{{z_A} + {z_B} + {z_C}}}{3} = dfrac{{2 + 1 - 6}}{3} =  - 1end{array} right. Rightarrow Gleft( {2;;1; - 1} right).)

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn