Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một quần thể ngẫu phối, xét gen thứ nhất có 2 alen (A,

Trong một quần thể ngẫu phối, xét gen thứ nhất có 2 alen (A,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một quần thể ngẫu phối, xét gen thứ nhất có 2 alen (A, a), gen thứ hai có 2 alen (B, b), cả hai gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Gen thứ ba có 3 alen là (IA,IB,IO.) nằm trên nhiễm sắc thể thường. Số kiểu gen tối đa trong quần thể về ba gen này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen 1 và gen 2 nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y

Số loại kiểu gen tối đa là 

Gen 3 nằm trên NST thường có số loại kiểu gen tối đa là :

Vậy số loại kiểu gen tối đa là : 14 x 6 = 84

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn