Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong một thí nghiệm người ta xác định được lượng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây tr

Trong một thí nghiệm người ta xác định được lượng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một thí nghiệm, người ta xác định được lượng nước thoát ra và lượng nước hút vào của mỗi cây trong củng một đơn vị thời gian theo bảng sau:

Theo lí thuyết, cây nào không bị héo?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cây không bị héo là cây cây B vì lượng nước thoát ra< lượng nước hút vào

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn