Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong nhánh tiến hóa hình thành nên người hiện đại, n

Trong nhánh tiến hóa hình thành nên <u>người hiện đại</u>, n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong nhánh tiến hóa hình thành nên người hiện đại, những dạng người nào sau đây đã có đời sống văn hóa:

(1) Homo erectus,(2) Homo habilis, (3) Homo neanderthalensis, (4) Homo sapiens.

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đời sống văn hóa có ở cả người Neandectan và người hiện đại nhưng Neandectan không thuộc nhánh tiến hóa hình thành nên người hiện đại.

Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn