Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, mỗi gen qui định

Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, mỗi gen qui định

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, mỗi gen qui định một tính trạng, trội - lặn hoàn toàn, thì tỉ lệ kiểu hình (A-bbccD-) được tạo ra từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd là bao nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có : AaBbCcdd x AABbCcDd= (Aa x AA) (Bb  x Bb) (Cc x Cc) (dd x Dd )

Tỉ lệ kiểu hình (A-bbccD-) = 1x 1/4x1/4x1/2 = 1/32

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn