Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ 800 tấn quặng pirit sắt (FeS2) chứa 25% tạp ch

Từ 800 tấn quặng pirit sắt (FeS2) chứa 25% tạp ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ 800 tấn quặng pirit sắt (FeS2) chứa 25% tạp chất không cháy, có thể sản xuất được bao nhiêu m3 dung dịch H2SO4 93% (D = 1,83 g/ml)? Giả thiết tỉ lệ hao hụt là 5%.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

mFeS2 = 800.75% = 600 tấn

Sơ đồ sản xuất H2SO4 từ FeS2:

FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

120 tấn                              2.98 = 196 tấn

600                    →            980 tấn

Do hao hụt 5% (hiệu suất 95%) nên lượng H2SO4 thu được là:

mH2SO4 = 980.95% = 931 tấn

 (V{{text{ }}_{dd}} = frac{{{m_{dd}}}}{D} = frac{{{m_{ct}}.100}}{{C.D}} = frac{{931.100}}{{93.1,83}} = 547{m^3})

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn