Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ triều đại nào Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới

Từ triều đại nào Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ triều đại nào Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới của đất nước?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Năm 1020, vua Lý Thái Tổ sai Khai Thiên Vương Lý Phật Mã và Đào Thạc Phụ đem quân đi chinh phạt Chiêm Thành ở Bố Chính (nay thuộc các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), chém được tướng của Chiêm Thành là Bố Linh tại trận, quân Chiêm chết đến quá nửa. Đây là sự kiện đầu tiên thể hiện quan hệ của Đại Việt với Champa để củng cố vùng biên giới của đất nước.

Chọn: C

Ý kiến của bạn