Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật nào sau đây <u>không</u> có khả năng sinh công?        

Vật nào sau đây <u>không</u> có khả năng sinh công?        

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật nào sau đây không có khả năng sinh công?

          


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án: D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn