Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vỏ nguyên tử được tạo nên từ loại hạt nào sau đây:        

Vỏ nguyên tử được tạo nên từ loại hạt nào sau đây:        

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vỏ nguyên tử được tạo nên từ loại hạt nào sau đây:

         


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn