Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

x - 13 = 514 cdot - 76                                           

x - 13 = 514 cdot - 76                                           

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,x - frac{1}{3} = frac{5}{{14}} cdot frac{{ - 7}}{6},,)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,x - frac{1}{3} = frac{5}{{14}} cdot frac{{ - 7}}{6},,,,,,,x - frac{1}{3} = frac{{ - 5}}{{12}},,,,,,,,,x = frac{{ - 5}}{{12}}, + frac{1}{3},,,,,,,x = frac{{ - 1}}{{12}},end{array})

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn