Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

x=1 x=2

x=1 x=2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đồ thị (y = frac{{ax + b}}{{cx + d}}) có tiệm cận đúng và tiệm cận ngang lần lượt là (x = frac{{ - d}}{c}) và (y = frac{a}{c}).

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn