Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định a ; b sao cho đồ thị của hàm số y = ax + b 1)đi qu

Xác định a ; b sao cho đồ thị của hàm số y = ax + b 1)đi qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định a ; b sao cho đồ thị của hàm số y = ax + b

1)đi qua 2 điểm (-1;-20) và (3;8)

2) Đi qua điểm A(4; -3) và song song với đường thẳng y = - frac{2}{3}x + 1


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1)Vì đường thẳng y = ax + b đi qua (-1;-20) và (3;8)

=>

=>

2)

Do đường thẳng y = ax + b song song với đường  nên ta có a = -2/3

Vì Nó đi qua A( 4 ; -3) nên ta có : 

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn