Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét các trường hợp sau: (1)     Gen nằm trên NST giới tính

Xét các trường hợp sau: (1)     Gen nằm trên NST giới tính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các trường hợp sau:

(1)     Gen nằm trên NST giới tính ở vùng tương đồng .

(2)    Gen nằm trong tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) .

(3)     Gen nằm trên NST thường .

(4)     Gen ở sinh vật nhân sơ.

(5)     Gen nằm trên NST giới tính X ở vùng không tương đồng.

(6)     Gen nằm trên NST giới tính Y ở vùng không tương đồng.

Trong các trường hợp trên, có bao nhiêu trường hợp gen không tồn tại thành cặp alen?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các trường hợp không tồn tại thành cặp alen là: (2) (4) (5) (6)

Đáp án B

4 do gen ở sinh vật nhân sơ là ADN vòng

5, 6 do gen nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X, Y thì không tồn tại thành cặp tương đồng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn