Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

 Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý sai là D, vì cấu tạo và chức năng của các gen ở các loài là khác nhau. 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn