Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1) BC= 20cm, AH=48/5 cm 2) Phương trình có 4 nghiệm 3) Hệ c

1) BC= 20cm, AH=48/5 cm 2) Phương trình có 4 nghiệm 3) Hệ c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn