Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1) GTNN của S là 2 2) Có 1 giá trị p thỏa mãn

1) GTNN của S là 2 2) Có 1 giá trị p thỏa mãn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn