Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

_ _

_ _

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hàm số bậc nhất trên bậc nhất có 2 tiệm cận đứng và ngang và có 2 nhánh đồ thị ⇒ Loại C, D

Ta có y’ > 0 ∀ x ∈ ℝ {1} nên hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó, đồ thị đi lên.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn