Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a)      Giải bất phương trình: log2x + log2<

a)      Giải bất phương trình: log2x + log2<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a)      Giải bất phương trình: log2x + log2(x–2) ≤ 3

b)      Cho số phức z thỏa mãn: (1 + i)(z + i) = 1 + 2i. Tìm môđun của z


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn