Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

ADN là phân tử xoắn kép chứa 4 loại nucleotit khác nhau. Có

ADN là phân tử xoắn kép chứa 4 loại nucleotit khác nhau. Có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ADN là phân tử xoắn kép chứa 4 loại nucleotit khác nhau. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây về thành phần hóa học và sự tái bản của ADN là đúng? (1) Trình tự các nucleotittrên hai mạch giống nhau.(2) Trong phân tử ADN sợi kép, số lượng nucleotit có kích thước bé bằng số lượng nucleotit có kích thước lớn. (3) Nucleotit đầu tiên trên mạch axit nuclêic mới được xúc tác bởi ADN -pôlimeraza. (4) Mạch được tổng hợp liên tục là mạchbổ sung với mạch khuôn 5’-3’ tính từ khởi điểm tái bản.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:(1)-sai, trình tự các nucleotit trên hai mạch hoàn toàn khác nhau.(2)-đúng, vì A và G có kích thước lớn, T và X có kích thước bé và A=T, G=X. Do đó số lượng nucleotit có kích thước bé bằng số lượng nucleotit có kích thước lớn.(3)-sai, nucleotit đầu tiên trên mạch axit nuleic được xúc tác bởi enzim tạo mồi ARN- pôlimeraza(4)-sai, mạch được tổng hợp lên tục là mạch bổ sung với mạch khuôn 3’-5’Chọn đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn