Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ai là người nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm vào năm ông 18 tuổi?

Ai là người nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm vào năm ông 18 tuổi?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ai là người nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm vào năm ông 18 tuổi?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đường Lâm là quê của Phùng Hưng. Năm Phùng Hưng 18 tuổi, cha mẹ qua đời, ông đã nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm.

Chọn: B

Ý kiến của bạn