Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bệnh phenilketo niệu xảy ra do:

Bệnh phenilketo niệu xảy ra do:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bệnh phenilketo niệu xảy ra do:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bệnh phenilketo niệu xảy ra do thiếu enzyme thực hiện chức năng xúc tác cho phản ứng chuyển phenilalanin trong thức ăn thành tirozin => dư thừa phenilalanin dẫn đến trường hợp não bị đầu độc

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn