Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu đồ cột     Biểu đ

Biểu đồ cột     Biểu đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để so sánh sản lượng than, dầu khí và điện thì biểu đồ thích hợp nhất là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất để so sánh sản lượng than, dầu khí và điện là biểu đồ kết hợp (do có 2 đơn vị khác nhau) trong đó sản lượng than, dầu khí là cột ghép còn sản lượng điện là đường

Ý kiến của bạn