Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cả ba loại ARN ở sinh vật có cấu tạo tế bào đều có đặc điểm

Cả ba loại ARN ở sinh vật có cấu tạo tế bào đều có đặc điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cả ba loại ARN ở sinh vật có cấu tạo tế bào đều có đặc điểm chung

1- Chỉ gồm một chuỗi polinucleotit

2-Cấu tạo nguyên tắc đa phân

3- Có bốn đơn đơn phân

4- Các đơn phân liên kết theo nguyên tắc bổ sung

5- Phân tử đường là deoxiribozo

Phương án đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các đặc điểm chung của 3 loại ARN là 1, 2, 3

Đáp án A

4- sai phân tử mARN  có cấu tạo mạch thẳng các đơn phân trong phân tử không liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung

5 sai, phân tử đường là ribozo

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn