Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các chất ở trạng thái nào có thể nhiễm điện?

Các chất ở trạng thái nào có thể nhiễm điện?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các chất ở trạng thái nào có thể nhiễm điện?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn