Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi g

Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P: ♀ AaBbCcDd x ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li ở F1 về kiểu gen không giống cả cha lẫn mẹ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỉ lệ kiểu gen giống mẹ = 

Tỉ lệ kiểu gen giống bố = 

Tỉ lệ kiểu gen giống mẹ hay bố = 

Tỉ lệ kiểu gen không giống cả mẹ và bố = Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn