Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

AND polimerase di chuyển theo chiều 3’→5’tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn