Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các ngành công nghiệp ở nông thôn Trung Quốc phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

Các ngành công nghiệp ở nông thôn Trung Quốc phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các ngành công nghiệp ở nông thôn Trung Quốc phát triển dựa trên thế mạnh chủ yếu nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nông thôn Trung Quốc có nguyên nguyên nhiên liệu phong phú và nguồn lao động dồi dào, giá rẻ => thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp đặc biệt là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, gốm, sứ…

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn