Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đâu là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I :

Đâu là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong khu vực I, xu hướng là giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản, trong ngành nông nghiệp lại có xu hướng giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn