Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ vĩ độ 160B trở vào nam, do tính chất khá ổn đị

Từ vĩ độ 160B trở vào nam, do tính chất khá ổn đị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ vĩ độ 160B trở vào nam, do tính chất khá ổn định về thời tiết và khí hậu, việc bố trí cây trồng thích hợp là :

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn