Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các nhóm đất chủ yếu của đai nhiệt đới gió mùa nước ta là

Các nhóm đất chủ yếu của đai nhiệt đới gió mùa nước ta là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nhóm đất chủ yếu của đai nhiệt đới gió mùa nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn