Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đai nhiệt đới gió mùa chân núi ở miền Bắc có độ cao trung bì

Đai nhiệt đới gió mùa chân núi ở miền Bắc có độ cao trung bì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đai nhiệt đới gió mùa chân núi ở miền Bắc có độ cao trung bình từ dưới(m):


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn