Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các sông lớn ở Đông Nam Bộ không bao gồm  

Các sông lớn ở Đông Nam Bộ không bao gồm  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các sông lớn ở Đông Nam Bộ không bao gồm

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn