Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ (Bắc –

Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ (Bắc –

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ (Bắc – Nam) là sự phân hóa của:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn