Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14 cho biết nguyên nhân nào sau đây làm cho thiên nhiê

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14 cho biết nguyên nhân nào sau đây làm cho thiên nhiê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, cho biết nguyên nhân nào sau đây làm cho thiên nhiên vùng núi Tây Bắc nước ta có đủ 3 đai cao?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, thiên nhiên vùng núi Tây Bắc nước ta có đủ 3 đai cao do địa hình cao nhất nước ta với nhiều khu vực núi cao >2600m đạt tiêu chuẩn đai ôn đới núi cao, nhiều đỉnh cao trên 3000m tập trung ở vùng núi này

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn