Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16 hãy cho biết dân tộc nào có quy mô dân số đứng thứ 3 tại

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16 hãy cho biết dân tộc nào có quy mô dân số đứng thứ 3 tại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc nào có quy mô dân số đứng thứ 3 tại Việt Nam?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tra cứu bảng quy mô dân số các dân tộc theo tổng điều tra dân số năm 1009 tại trang số 16 thấy dân tộc Thái có số dân đứng thứ 3 trong tổng số 54 dân tộc của nước ta.

Chọn B

Ý kiến của bạn