Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 hãy cho biết tỉnh thành phố nào có giá trị xuất khẩu cao

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 hãy cho biết tỉnh thành phố nào có giá trị xuất khẩu cao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất khẩu cao nhất nước ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào Atlat trang 24, giá trị xuất khẩu được thể hiện bằng cột màu xanh đặt vào từng tỉnh, cột cao nhất là của Hồ Chí Minh đạt 18930 triệu đô la Mĩ

=> chọn A

Ý kiến của bạn