Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam, vì phía Bắc

Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam, vì phía Bắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam, vì phía Bắc:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn