Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27 hãy cho biết nguyên nhân vùng Bắc Trung Bộ có mùa đông l

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27 hãy cho biết nguyên nhân vùng Bắc Trung Bộ có mùa đông l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nguyên nhân vùng Bắc Trung Bộ có mùa đông lạnh vừa và tính chất lạnh của vùng giảm dần từ Bắc – Nam là do?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vùng Bắc Trung Bộ nằm ở phía nam của miền khí hậu phía Bắc, lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc - nam, càng về phía Nam gió mùa đông bắc càng suy yếu nên ở Bắc Trung Bộ mùa đông lạnh vừa và tính chất lạnh giảm dần.

Chọn B

Ý kiến của bạn