Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉn

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào của nước ta nằm ở ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn