Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây công nghiệp quan trọng số 1 ở Tây Nguyên đó là?

Cây công nghiệp quan trọng số 1 ở Tây Nguyên đó là?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây công nghiệp quan trọng số 1 ở Tây Nguyên đó là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kiến thức bài 25, hướng chuyên môn hóa của các vùng nông nghiệp, Tây Nguyên chiếm diện tích số 1 về cà phê của cả nước; hoặc dựa vào atlat trang 18,19 thấy cây cà phê phổ biến nhất ở Tây Nguyên

=> chọn C

Ý kiến của bạn